Psychotherapie

Individuele therapie

Iedereen kan een moeilijke fase meemaken of het gevoel hebben tegen een muur te botsen. Vaak gaat dit samen met een bepaalde gebeurtenis of een belangrijke stap in je leven. Indien je hier niet zelf of met behulp van je eigen omgeving uitgeraakt, kan de stap naar een psychotherapeut aangewezen zijn. Soms kunnen problemen te zwaar doorwegen en staan ze je verdere ontplooiing in de weg.

Bij individuele therapie ondersteun ik je om op adem te komen en je verhaal te doen. We verkennen samen waar je vraag echt over gaat en wat eventueel nog meespeelt vanuit je verleden. Samen met jou gaan we op pad en onderzoeken we wat jij op dit moment in je leven nodig hebt.

Mogelijke thema’s zijn zelfvertrouwen en zelfbeeld, omgaan met spanningen in relaties, , rouw en verlies, assertiviteitsproblemen, faalangst, zingevings – en levensvragen etc.

Kinder- en jongerentherapie

In het jonge leven wordt de basis gelegd voor het leren omgaan met jezelf en anderen. Kinderen en jongeren kunnen door diverse omstandigheden uitgedaagd worden in het leren omgaan met moeilijkere emoties. Wanneer een kind of jongere zich niet goed in zijn vel voelt, kan dit op allerlei manieren worden geuit. Ook ontwikkelingsproblemen kunnen ervoor zorgen dat kinderen zich niet goed voelen of dat het gezinsleven verstoord geraakt.

Bij kinderen en jongeren wordt er gewerkt met verschillende therapievormen. Omdat elk kind uniek is, zal de therapievorm ook aangepast worden aan wat het best aansluit bij het kind. Dit via gesprek en observatiemomenten, diverse spelvormen, creatieve werkvormen (tekenen, knutselen, werken met klei, muziek, schilderen,..

Uniek aan onze praktijk is dat we graag samenwerken met onze pluizige huisdieren: cavia’s en konijntjes, pony’s en onze allerliefste snuffelhond Sloeber. Op deze manier kunnen kinderen en jongeren hun diepere gevoelens en gedachten weergeven.

Gezinsbegeleiding

In elk gezin is er een unieke dynamiek aanwezig. Maar vaak komen de onderlinge relaties om de meest uiteenlopende redenen onder druk te staan. Dit kan de nodige bezorgdheden en vragen met zich meebrengen. Met gezinsbegeleiding helpen we jou en de leden van jouw gezin om weer een passende dynamiek te vinden.

Het aanbod van gezinsbegeleiding kan bestaan uit: opvoedingsadviezen, ouderbegeleidingsgesprekken, psycho-educatie, gezinsbegeleiding aan huis, gezinsgesprekken, ouder – kind begeleiding en oudergroepen.

Relatietherapie

Iedereen heeft in zijn of haar relatie wel eens met spanningen te maken. Relatietherapie kan individueel en / of samen met je partner. Het concrete verloop van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag, noden en verwachtingen van de personen die op gesprek komen. De therapeut zal ook vragen naar jullie achtergrond om meer te weten te komen hoe jullie functioneren als koppel. Relatietherapie kan ook preventief werken. Je leert inzicht krijgen in hoe jullie communiceren met elkaar, hoe je onderhandelt en hoe je problemen oplost. Problemen kunnen zo in een vroeg stadium gesignaleerd en opgelost worden.

Maak een afspraak